آیت الله فاطمی نیا:

.

میگویند حضرت - [امام زمان عج] - سیصد و سیزده نفر یار دارد،

این یاران اگرچه آماده نشوند حضرت ظاهر نمی شود


من یک سوالی میکنم؛ این جبهه های ما که موج میزد [از انسانهای مخلص] ،

و این همه شهید، یعنی از اینها سیصد و سیزده نفر مخلص امام زمان نبود؟


قسمِ قرآن میخورم که بود.

بیش از سیصد و سیزده تا هم بود.

این هایی که می روند جمکران، موج میزنند، یعنی سیصد و سیزده تا مخلصِ امام زمان نیست؟

حاضرند بسیاری از اینها جانشان را در راه حضرت بدهند.


بفضل الهی به این نکته رسیدم،

با نگاه دقیق در روایاتِ اهل بیت به این نتیجه میرسیم که

عشق و اخلاص و از جان گذشتگی بس نیست.


امام زمان سیصد و سیزده محور میخواهد که اینها منشأ اثر باشند.

هر کدام در جایی که هستند موجی را اداره کنند.


چرا پیغمبر(ص) برای شهادت حمزه(ع) اینقدر ناراحت شدند؟

حمزه مدبر بود، متعقل بود.

امام زمان(عج) سیصد و سیزده تا حمزه میخواهد.