سه تا از نشانه هاى ویژه ظهور حضرت حجت رو میخوام یاد آورى کنم.

1-مرگ پادشاه عربستان

2-از مرحوم آیت الله بهجت زمان ظهور حضرتش را پرسیدند که ایشان فرمودند اولین جرقه اى که در یمن اتفاق افتاد بدانید که ظهور نزدیک است

3-روز و ماه فرج معلوم است فقط سال فرج معلوم نیست. در روایات آمده که آن حضرت در بیست و سوم ماه رمضان که مصادف با روز جمعه باشد خواهد آمد.

23 ماه رمضان امسال هم مصادف با روز جمعه است حواسمان به خودمان باشد که از غافلان به آن حضرت شناخته نشویم.